Dřevěné
lišty.eu
powered by fklisty.cz
***UPOZORNĚNÍ: Po dobu letních prázdnin (27.- 35.týden) bude firma a prodejna v Bojanovicích každý pátek uzavřena. Objednávkám zaslaným v tomto termínu se budeme věnovat následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Masivní dřevo - výrobky té nejvyšší kvalityZákaznická linka:

+420 775 200 922
 

PO - PÁ: 7.00 - 14.30h

obchod@fklisty.cz

Hotline
STEPWOOD - Montážní návod Montážní návod Stepwood

Obchodní podmínky

Podmínky prodeje platné v e-shopu mají přednost před podmínkami prodeje našich zákazníků tj. zákazník podáním objednávky v e-shopu automaticky akceptuje platnost níže uvedených dodacích i platebních podmínek.
Telefonní čísla a e-mailové adresy pro doručování elektronické pošty a další kontaktní údaje jsou uvedeny pod odkazem „Kontakt“ viz níže.
Bojanovice, 1.9.2015

Rozsah platnosti

Ve všech případech mimo uvedeného platí naše Obchodní podmínky, které jsou k dispozici na webových stránkách firmy. Doporučujeme vytisknout Vaše objednací údaje, bezprostředně po odeslání objednávky, spolu s objednávkou.

Všechny nabídky a akce v rámci propagace v internetovém obchodě platí jen dokud je zboží skladem. Prosíme o pochopení, že dodáváme jen v obvyklém množství. Ceny v e-shopu jsou uvedeny v Kč vč. DPH, bez nákladů na doručení. Výši nákladů na doručení najdete v Platbách a doručení.


Smluvní partner

Firma FK dřevěné lišty, spol. s r.o. uzavírá smlouvu se zákazníkem, kterým je právně způsobilá osoba starší 18 let a její trvalé bydliště je v České republice (dále jen "zákazník"). V případě, že by firma FK dřevěné lišty, spol. s r.o. omylem přijala objednávku od nezpůsobilého zákazníka, je prodejce oprávněn v přiměřené lhůtě odstoupit od smlouvy s tímto zákazníkem.


Uzavření smlouvy/ odstoupení od smlouvy

Smlouva je přijata formou potvrzení objednávky ze strany prodejce nebo skutečným dodáním objednaného zboží.

Zákazník má právo v případě jakékoli nespokojenosti se zaslaným zbožím toto zboží vrátit bez udání důvodu a požadovat za ně již uhrazenou částku nebo jiné zboží výměnou ve výši této částky. Toto zákazník oznámí písemně dodavateli na e-mailovou adresu obchod@fklisty.cz.  Své právo na vrácení zboží také můžete uplatnit vyplněním formuláře a jeho zasláním na adresu FK dřevěné lišty, spol. s r.o. Zároveň zákazník uvede jakým způsobem dojde k finančnímu vyrovnání za vrácené zboží - číslo účtu, vyzvednutí hotovosti nebo případná výměna zboží. V každém případě musí být vrácené zboží a jeho obal nepoužité, nepoškozené a čisté.

Toto právo může zákazník uplatnit ve lhůtě 14 dnů po obdržení (převzetí) zboží.

Vrácením se rozumí předání zboží dopravci (např. Česká pošta) nebo přímo prodejci. Vrácené zboží musí být dobře zabalené, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození. Náklady na přepravu hradí zákazník. Peníze za zboží budou zákazníkovi vráceny převodem na jeho účet a to nejpozději do pěti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Peníze za přepravné se nevracejí. 

Pouze v případě vad nebo chybné dodávky zboží hradí náklady za dopravu prodejce, tj. FK dřevěné lišty, spol. s r.o.

Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zvláštní servis od FK dřevěné lišty, spol. s r.o., stejně tak pro následující skupiny zboží a při následujících událostech:
- Zboží bylo vyrobeno dle požadavků zákazníka nebo přiříznuto dle osobních požadavků
- Výrobky, které již byly zákazníkem namontovány

Objednávky a jejich změny musí být námi řádně písemně potvrzené, aby nabyly platnost.

Zvláštní vyhotovení (atypická výroba) jsou podřízeny těmto pravidlům:
Stornování výroby na zakázku je možné jen po uhrazení již vzniklých nákladů na pořízení nástrojů, stejně tak i již vyrobených výrobků. Naše potvrzení zakázky je ve všech bodech pro naši výrobu závazné. Právo na chyby v tisku a omyly jsou vyhrazeny. Požadavky na změny nám můžete sdělit písemně do 24 hodin po obdržení potvrzení objednávky. Tato změna vyžaduje naše písemné potvrzení.


Podmínky dostupnosti zboží

Pokud prodejce po přijetí objednávky zjistí, že objednané zboží není dostupné nebo z oprávněných důvodů nemůže být dodáno, může firma FK dřevěné lišty, spol. s r.o. nabídnout nebo dodat zboží stejné kvality a ceny (pokud se nabídnuté nebo dodané zboží stejné kvality a ceny liší svojí funkcí jen minimálně od objednaného zboží), nebo bez náhrady odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy již uhrazenou platbu vrátí FK dřevěné lišty, spol. s r.o. zákazníkovi.


Nabídky

Naše nabídky nejsou závazné, pokud jde o způsob provedení, ceny a dodací lhůty. Právo na chyby v tisku a omyly jsou vyhrazeny. Vzorky, návrhy, prospekty, plány a výkresy zůstávají v našem (důvěrném) vlastnictví a slouží k ilustraci. Informace v nich obsažené nezaručují uvedené vlastnosti.


Doručení, termíny dodání

Zboží objednané v této internetové prodejně zasíláme přednostně Českou poštou Profi balíkem (pouze menší zásilky, neplatí u metrového zboží) a nebo sběrnou službou TopTrans.

Zboží je vždy zasíláno na dobírku. Cenu přepravy hradí objednatel. U každé objednávky účtujeme 60,- Kč balné.
Česká pošta........................179,- Kč
Top Trans............................238,- Kč
U objednávek přesahujících částku 6050,- Kč s DPH (5000,- Kč bez DPH) je přepravné a balné zdarma. Toto zvýhodnění platí jen u objednávek uskutečněných v této internetové prodejně a pro území ČR!

Firma FK dřevěné lišty, spol. s r.o. neručí za poškození zásilky na dobírku v průběhu přepravy. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně náhlasit přepravci, případně objednané zboží odmítnout. 

U výrobků dle zvláštního zadání zákazníka platí dodací termín uvedený v našem potvrzení objednávky. Uvedené dodací lhůty jsou nezávazné, pokud nebyly vysloveně prohlášeny jako závazné.

Nároky na náhradu škody za nesplnění nebo pozdní splnění zakázky (zvláště kvůli pozdnímu dodání) jsou vůči nám i našim subdodavatelům vyloučeny, pokud není důvodem náš úmysl nebo hrubá nedbalost. Objednávající resp. kupující je povinen prokázat zavinění resp.hrubou nedbalost. Odstoupení od smlouvy je možné jenom po přiměřené, minimálně 14-denní lhůtě.

U objednávek doručených během naší celozávodní dovolené bude dodací lhůta automaticky prodloužena o délku jejího trvání.


Ceny

Veškeré ceny zde uvedené jsou v Kč a vč. DPH. Ceny jsou platné pouze v této internetové prodejně. V cenách výrobků jsou také zohledněny náklady spojené se zakrácením výrobků, přířezem na míru. Vyhrazujeme si právo na úpravu cen, které jsou způsobeny změnami na trhu se vstupním materiálem a trhu práce.

Uvedenými cenami se rozumí konečné ceny, tzn., že obsahují jednotlivé cenové položky, konečnou zákonnou DPH, která musí být uvedena zvlášť. K jednotlivým cenovým položkám patří i náklady na balení a doručení, které jsou uvedeny v nabídce u každého popisu výrobku. 


Platba

Naše platební podmínky najdete v informacích o platbě.


Výhradní vlastnictví

Předmět dodávky zůstává naším vlastnictvím až do úplného zaplacení kupní ceny vč. všech vedlejších poplatků.


Práva z vadného plnění

Práva povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. (Hlava II. Závazky z právních jednání)
1)      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží nemá při převzetí vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu že v době kdy kupující zboží převzal:
·        Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
·        Zboží se hodí k účelu , který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
·        Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
·        Je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
·        Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
2)      Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí
3)      Práva z vadného plnění uplatňuje u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 


Záruka, reklamace

Prodávající poskytuje kupujícímu k dodávaným produktům záruku za jakost v délce 24 měsíců od data prodeje. Zárukou za jakost se rozumí, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo si zachová určité vlastnosti.
Záruka se nevztahuje na:
  • barevnost a kresbu dřeva
  • růstové vady dřeva
  • vady vzniklé neodbornou manipulací
  • vady vzniklé zásahem do konstrukce výrobku
  • zboží záměrně poškozené
  • běžné opotřebení
  • vady vzniklé nesprávnou povrchovou úpravou
  • vady vzniklé nevhodným skladováním
  • zboží poškozené neodbornou údržbou
  • nesprávné znění či obsah objednávky
Poskytování záruky a další záležitosti týkající se prodeje se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.
 
Firma FK dřevěné lišty, spol. s r.o. neručí za poškození zásilky na dobírku v průběhu přepravy. Proto žádáme zákazníky, aby při přebírání zboží provedli vizuální kontrolu přebíraného zboží popř. zboží rozbalili a případné zjištěné závady okamžitě řešili s dopravcem. Jestliže je zboží od dopravce převzaté bez výhrady, považuje se zakázka za doručenou a nelze brát zřetel na pozdější reklamace.Změna dat

Předmět smlouvy nemůže být naplněn, pokud zákazník neodkladně neinformuje FK dřevěné lišty, spol. s r.o. o změně své dodací, fakturační a kontaktní adresy, stejně jako o osobních datech (např. změna jména), které byly uvedeny v objednávce. Pokud zákazník zapomene změny nahlásit, bude zboží zasíláno dle naposledy zadané adresy/dat.


Elektronická komunikace

Souhlasíte s tím, že komunikace spojená se smlouvou bude probíhat v elektronické podobě.

Vlastnosti dřeva

Dřevo je přírodní materiál. Jeho přírodní vlastnosti, jako zejména odchylky v barvě a struktuře v rámci jedné dřeviny nejsou důvodem reklamace ani práva z vadného plnění. Sesychání či bobtnání dřeva a s tím spojené tolerance rozměrů se akceptují a nevztahuje se na ně záruka.

Podmínky použití, odpovědnost

Používání této webové stránky je na vaše vlastní riziko. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za publikované články, nabídky, služby a servis, pokud jde o správnost, úplnost a funkčnost. Záruka vychází ze zákonných ustanovení. Jakákoli odpovědnost za škody vyplývající přímo nebo nepřímo z používání tohoto webu je vyloučena. Tato webová stránka a související služby jsou provozovány s maximální péčí. Z technických důvodů však není možné, aby tyto služby byly přístupné bez přerušení, aby bylo možné vždy navázat požadovaná spojení nebo aby byla za všech okolností uchována uložená data. Nelze proto zaručit stálou dostupnost. Připojení k dalším síťovým operátorům probíhá dle možností. Jakákoli odpovědnost za problémy způsobené v sítích třetích stran je vyloučena. Používání jiných sítí podléhá podmínkám používání příslušného operátora. Neneseme odpovědnost za vyšší moc, stávky, omezení služeb jiných operátorů sítě nebo za opravy a údržbu a související omezení případně přerušení této služby. 
Nákup s důvěrou
 FSC     

fklisty    fklisty
powered by fklisty.cz